2020. July 13., Monday| Jenő, Henrik
Igazgatási szünet a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2020. (I. 30.) KT. számú határozatával a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban 2020. július 20. napjától 2020. július 31. napjáig tartó igazgatási szünetet rendelt el, mely időszak alatt az ügyfélfogadás szünetel.
Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A kezelés pontos időpontja: 2020. július 7. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. július 8-9. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
A lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése
Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség (OTF) a lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése céljából online felületen kitölthető interaktív tűzvédelmi teszteket készített, illetve továbbiakat készít.
E.ON üzemszünet értesítő
Tájékoztatjuk önöket, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.
Összefogással a gyermekekért, a Kárpát-medencei magyarságért
Kérjük, csatlakozzon Ön is a Magyar Örökség díjas programhoz, a búzagyűjtéshez, mely idén, Trianon után száz évvel, immár tizedik alkalommal kerül meghirdetésre!
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás szüneteléséről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy áramszünet miatt a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban 2020. július 2. napján (csütörtökön) az ügyfélfogadás szünetel.
Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2020." program indításáról
A 2013-2019-es évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2020" elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítanak. 
Afrikai sertéspestis miatt szigorúan korlátozott terület bővítését elrendelő határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva meghozták az alábbi határozatot:....
E.ON üzemszünet értesítő
Tájékoztatjuk önöket, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.
Tájékoztatás a földi szúnyoggyérítésről
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
E.ON üzemszünet értesítő
Tájékoztatjuk önöket, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.
Lakossági fórum meghívó
2020. június 23-án (kedden) 17:00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Szolgáltató Csarnokban (4066 Tiszacsege, Fő utca 43-45.)
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet pályázatot hirdet sírásó munkakör betöltésére
Kijelölt sírhely kiásása,behantolása,temetés után a sírok közötti hely rendberakása. Halottszállításban való közreműködés, halott elhelyezése hűtőbe. Temetési szertartáson való aktív részvétel (ravatalozás, a halott szállító járműbe történő elhelyezése, virágok, koszorúk kiszállítása). Temető területén fűnyírás, szemételtakarítás, téli hónapokban hóeltakarítás, síkosságmentesítés.
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet pályázatot hirdet vízkezelő munkakör betöltésére
Medencék karbantartása, javítása, tisztítása, megfelelő hőfokú vízzel való ellátása. A medencék állagának megőrzéséhez szükséges javítási munkák elvégzése. A strand területén karbantartási feladatokban való közreműködés (fűnyírás, szemételtakarítás, téli hónapokban hóeltakarítás, síkosságmentesítés).
E.ON üzemszünet értesítő
Áramszünet helye: Tiszacsege-Nagymajor teljes település. Ideje: 2020.06.19., 09:00-16:00 óra között
Tájékoztatás a Magyar Falu program keretein belül megújult Központi Ügyelet és orvosi rendelőjéről
2020. június 11-én (csütörtökön) 14:00 órai kezdettel átadásra kerül a Magyar Falu program keretein belül megújult Fő utca 42. szám alatt található Központi Ügyelet és orvosi rendelő.
Afrikai sertéspestis miatt szigorúan korlátozott terület bővítését elrendelő határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi határozatot:....
Felhívás a villamos hálózatok környezetének tisztántartására
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. felhívja az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket- ideértve a természetes- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat- a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.
E.ON üzemszünet értesítő
Áramszünet ideje: 2020.07.02., 09:30-16:00 óra között
Tájékoztatás a helyi önkormányzati választás óta eltelt időszak alatti első nyertes pályázatról
Döntés született a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázatban.

Szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről

Created at: 1 month ago | Updated at: 1 month ago

Tiszacsege Város Önkormányzatának Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt szülőt/törvényes képviselőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, 5 hónapos kortól 18 éves korig, az őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben, valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül.

A 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 13/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyári szünidei gyermekétkeztetésre azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jogosult, kiknek tekintetében a hátrányos helyzet, vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év május 1-jén fennáll.

A szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon kell igényelni.

 

A hamarosan esedékessé váló szünet a nyári szünet, melynek időszaka:
2020. június 16 – 2020. augusztus 31.

Nyilvántartásunk szerint az Ön gyermeke/gyermekei jogosult/ak a szünidei gyermekétkeztetésre a nyári szünetben, ezért kérem, hogy a mellékelt nyilatkozatot/nyilatkozatokat aláírva, legkésőbb 2020. június 5-ig szíveskedjenek visszajuttatni a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájára, (földszint 5a iroda) annak érdekében, hogy időben intézkedni tudjunk az étkeztetés megszervezéséről. Kérem, hogy több gyermek esetén valamennyi gyermekre szíveskedjenek a nyilatkozatot visszaküldeni.

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben gyermekére/gyermekeire kérte az étkeztetést és azt mégsem viszi el, úgy a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő szakembere értesítésre kerül, mivel az ellátás igénybevételének elmulasztása kapcsán felmerülhet a gyermek/gyermekek veszélyeztetettsége, elhanyagolása!

 

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele kizárólag elvitellel lehetséges, a jogosult gyermek szülője, más törvényes képviselője, vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy által. A szülő vagy törvényes képviselő által megbízott személy kizárólag írásbeli meghatalmazás alapján jogosult az étel elvitelére.

 

Az étel kiadásának helyszíne:

Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Konyha
4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
Az étel kiadása munkanapokon
11:30 órától 13:30 óráig történik.

Tájékoztatom, hogy a szünidei gyermekétkeztetés kizárólag munkanapokon vehető igénybe, ezért a 2020. június 16 – 2020. augusztus 31. napjáig tartó nyári szünetbe eső 2020. augusztus 20-21. napokon nem biztosítjuk az étkeztetést, tekintettel arra, hogy ezek a napok munkaszüneti napok.

Tájékoztatom továbbá, hogy az őszi/téli és tavaszi szünet előtt ismételten kiküldésre kerülnek a nyilatkozatok, a szünetek időszakának megjelölésével, melyeket szintén szükséges lesz visszajuttatni a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájára.

 

Tiszacsege, 2020. május 15.

Dr. Bobkó Péter sk.
jegyző


Csatolt fájl letöltése