2020. July 06., Monday| Csaba, Mária
E.ON üzemszünet értesítő
Tájékoztatjuk önöket, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.
Összefogással a gyermekekért, a Kárpát-medencei magyarságért
Kérjük, csatlakozzon Ön is a Magyar Örökség díjas programhoz, a búzagyűjtéshez, mely idén, Trianon után száz évvel, immár tizedik alkalommal kerül meghirdetésre!
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás szüneteléséről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy áramszünet miatt a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban 2020. július 2. napján (csütörtökön) az ügyfélfogadás szünetel.
Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2020." program indításáról
A 2013-2019-es évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2020" elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítanak. 
Afrikai sertéspestis miatt szigorúan korlátozott terület bővítését elrendelő határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva meghozták az alábbi határozatot:....
E.ON üzemszünet értesítő
Tájékoztatjuk önöket, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.
Tájékoztatás a földi szúnyoggyérítésről
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
E.ON üzemszünet értesítő
Tájékoztatjuk önöket, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.
Lakossági fórum meghívó
2020. június 23-án (kedden) 17:00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Szolgáltató Csarnokban (4066 Tiszacsege, Fő utca 43-45.)
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet pályázatot hirdet sírásó munkakör betöltésére
Kijelölt sírhely kiásása,behantolása,temetés után a sírok közötti hely rendberakása. Halottszállításban való közreműködés, halott elhelyezése hűtőbe. Temetési szertartáson való aktív részvétel (ravatalozás, a halott szállító járműbe történő elhelyezése, virágok, koszorúk kiszállítása). Temető területén fűnyírás, szemételtakarítás, téli hónapokban hóeltakarítás, síkosságmentesítés.
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet pályázatot hirdet vízkezelő munkakör betöltésére
Medencék karbantartása, javítása, tisztítása, megfelelő hőfokú vízzel való ellátása. A medencék állagának megőrzéséhez szükséges javítási munkák elvégzése. A strand területén karbantartási feladatokban való közreműködés (fűnyírás, szemételtakarítás, téli hónapokban hóeltakarítás, síkosságmentesítés).
E.ON üzemszünet értesítő
Áramszünet helye: Tiszacsege-Nagymajor teljes település. Ideje: 2020.06.19., 09:00-16:00 óra között
Tájékoztatás a Magyar Falu program keretein belül megújult Központi Ügyelet és orvosi rendelőjéről
2020. június 11-én (csütörtökön) 14:00 órai kezdettel átadásra kerül a Magyar Falu program keretein belül megújult Fő utca 42. szám alatt található Központi Ügyelet és orvosi rendelő.
Afrikai sertéspestis miatt szigorúan korlátozott terület bővítését elrendelő határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi határozatot:....
Felhívás a villamos hálózatok környezetének tisztántartására
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. felhívja az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket- ideértve a természetes- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat- a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.
E.ON üzemszünet értesítő
Áramszünet ideje: 2020.07.02., 09:30-16:00 óra között
Tájékoztatás a helyi önkormányzati választás óta eltelt időszak alatti első nyertes pályázatról
Döntés született a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázatban.
E.ON üzemszünet értesítő
Áramszünet helye: Tiszacsege. Áramszünet ideje: 2020.06.29., 09:30-16:00 óra között.
Tájékoztatás a Tiszacsegei Termálfürdőről
A Tiszacsegei Termálfürdő a korábban kihirdetettekkel ellentétben a COVID-19 járvány kapcsán hozott intézkedések miatt nem nyit meg.
E.ON üzemszünet értesítő
Áramszünet helye: Tiszacsege, Nagymajor. Áramszünet ideje: 2020.06.19., 09:00-16:00 óra között

2013-as határozatok

Created at: 2 months ago | Updated at: 2 months ago

01-2013 ajánlattételi felhívás elfogadása kazán beszerzésére

02-2013 Hajdúnánás Önkormányzata részére terület értékesítése

03-2013 Településrendezési terv HÉSZ felülvizsgálata

04-2013 Losonczi János alpolgármesteri tiszteletdíjának megállapítása

05-2013 Korlátlan gépjármű használat Sz S részére

06-2013 gépjárművek külföldi használata

07-2013 Hajdu Istvánné PÜB külsős tagjának megválasztása

08-2013 Tiszafüredi Nemzeti Kft-vel kötött vállalkozói szerződés módosítása

09-2013 Tiszacsege Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása

10-2013 Polgármesteri Hivatal és a Városi Könyvtár Művelődési Otthon által kötendő munkamegosztási megállapodás elfogadása

11-2013 Járóbeteg szakellátási feladat folytatása

12-2013 TRNÖ megállapodás

13-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

14-2013 PÉTEGISZ alapszabály módosításának alapszabály egységes szerkezetének elfogadása

15-2013 Kocsis Ferenc bérleti díj elengedése iránti kérelem megtárgyalása

16-2013 Oláh Zoltán részére terület biztosítása

17-2013 az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről

18-2013 a sportpálya és a hozzá kapcsolódó öltöző felújítása érdekeben közbeszerzési ajánlattételi felhívás

19-2013 Szociális célú városrehabilitációs pályázat benyújtása

20-2013 Kazánprogramhoz szállítási szerződés kötése a DOLINA Kft-vel

21-2013 Iskolai felvételi körzet véleményezése

22-2013 Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés és külön kötendő megállapodás elfogadása

23-2013 Ládi Jánosné intézményvezetői beosztással történő megbízása

24-2013 Óvodai csoportok számának meghatározása

25-2013 Önk-i támogatásban részesített szervezetek beszámolójának elfogadása

26-2013 Központi Orvosi Ügyelet bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló elfogadása

27-2013 Igazgatási szünet elrendelése

28-2013 polgármesteri jelentés elfogadása

29-2013 Kótiné Imréné által felajánlott ingatlan megvásárlása

30-2013 Szilágyi Antal részére földterület bérbeadása

31-2013 adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

32-2013 Központi orvosi ügyeleti szolgálatban résztvevők díjazásának megállapítása 20130301-től

33-2013 Tiszacsege Város Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása

34-2013 Szociális Célú Városrehabilitáció Akcióterületi Terv elfogadása

35-2013 Öltöző épület kivitelezése tárgyában Dryvit Profi Bt ajánlatának elfogadása

36-2013 Közbeszerzési terv elfogadása 2013 évi

37-2013 Folyószámlahitel kérelem benyújtásának elfogadása

38-2013 Részvényesi jogok gyakorlásának átruházása Vízmű Zrt.

39-2013 Sári László lakos által tett földterület felajánlásának elfogadása

40-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

41-2013 Óvoda felvétel körzethatár kijelölése

42-2013 Óvoda nyári zárvatartása

43-2013 Utcanevek megváltoztatására vonatkozó határozati javaslat elfogadása

44-2013 Liszkai és Tóth Ferenc utcaneveket nem kívánja megváltoztatni

45-2013 Kotró gép beszerzésére ajánlattételi felhívás elfogadása közbeszerzési eljárás megindítására

46-2013 Térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadása közbeszerési eljárás megindítására

47-2013 Újpest Önkormányzat kérelmének elutasítása

48-2013 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítása pályázaton való részvétel

49-2013 Épületenergetikai fejlesztések saját erő elfogadása

50-2013 Közbeszerzési terv módosítása 2013 év

51-2013 Napelemes rendszer kiépítése az Óvodában pályázat benyújtása

52-2013 Napelemes rendszer kiépítése a Hivatalban pályázat benyújtása

53-2013 Napelemes rendszer kiépítése az Iskolában pályázat benyújtása

54-2013 Napelemes rendszer kiépítése Kom Szolg Szervnél pályázat benyújtása

55-2013 Kónyáné Nagy Andrea termőföldre vonatkozó elbitroklási ügyével kapcsolatos javaslat elfogadása

56-2013 Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2012 évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

57-2013 Könyvvizsgálói jelentés elfogadása

58-2013 2012 évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

59-2013 Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelésének elfogadása

60-2013 Fekete István Általános Iskola tornatermének felújítására pályázat benyújtása

61-2013 Általános Iskola Sportlétesítményre vonatkozó fejlesztési Programjának elfogadása

62-2013 Napelemes rendszerek telepítésére közbeszerzési eljárás megindítása

63-2013 Jamriska Zoltán lakásigénylésének elfogadása

64-2013 Helyiség Bérbeadása Hajdu Ferenc részére a strand területén

65-2013 Fekete István Általános Iskola 2013 szeptemberében bevezetendő iskolafejlesztés támogatási igényének elfogadása

66-2013 Fonyódligeti üdülő hasznosítására tett javaslat elfogadása

67-2013 Alföldvíz Zrt-ben részvényesi jogok szerzése

68-2013 Vízmű Zrt közgyűlésén jegyző részvétele

69-2013 Sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok kötelezettségek elfogadása

70-2013 Tóth Zoltán részére strand terület biztosítása fagylalt árusítás céljára

71-2013 Megyei Köznevelési Fejlesztési Terv véleményezése

72-2013 Márkus György lakásbérleti szerződésének felmondása

73-2013 Bérlakás bérlőjének kijelölése Tóth Zoltán

74-2013 Fürdő belépő jegyárak elfogadása

75-2013 Folyószámlahitel felvétele

76-2013 Támogatásmegelőlegező hitel felvétele

77-2013 Tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs beszámolójának elfogadása

78-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde közösségi szolgálat megszervezésére fenntartói hozzájárulás

79-2013 HEP fórum létrehozása

80-2013 Kotrógép beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása

81-2013 Ajánlattételi felhívás kotrógép beszerzésére

82-2013 Honvédüdülő Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önk.-i tulajdonba adásáról

83-2013 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átszervezési intézkedésének véleményezése

84-2013 Települési értéktár és Települési értéktár bizottság létrehozása

85-2013 Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

86-2013 Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodására vonatkozó határozat elfogadása

87-2013 Központi orvosi ügyeletre kötött társulás megszüntetése

88-2013 Fogorvosi alapellátás teljesítésére kötött társulás megszüntetése

89-2013 Központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére megállapodás elfogadása

90-2013 Fogorvosi alapellátás teljesítésére megállapodás elfogadása

91-2013 Termálstrand és Holdfény Camping szolgáltatási díjtételeinek elfogadása

92-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

93-2013 M-ZETI Kft. beadványának elfogadása

94-2013 Karát Kft. kérelmének elfogadása

95-2013 Karát Invest Kft. kérelme

96-2013 Vis maior támogatási igény benyújtása

97-2013 Településrendezési terv tervezési szerződés kötése a CIVISTERV Bt.-vel

98-2013 Régi iskolaépület tantermeinek felújítása

99-2013 Balmazújvárosi Kistérség Társulási Megállapodás elfogadása

100-2013 ÁSZ ellenőrzési jelentéshez intézkedési terv

101-2013 Balmazújvárosi Járási Hivatal kialakításához kötött megállapodás 2 számú módosításának elfogadása

102-2013 Tiszacsegei gyerekek ingyenes fürdőzésének biztosítása

103-2013 Némethné Hajdu Renáta bérlőként történő kijelölése

104-2013 KT II félévi munkaterve

105-2013 Ságvári Endre utca átnevezése Kastély utcára

106-2013 Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

107-2013 Tourinform Tiszacsegei Iroda szakmai munkájáról készített beszámolójának elfogadása

108-2013 Muzeális intézmények szakmai támogatására pályázat benyújtása

109-2013 Polgármesteri jelentés

110-2013 Kotrógép beszerzés tárgyában megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása

111-2013 Kotrógép beszerzésre közbeszerzési eljárás megindítása

112-2013 Napelemes rendszer telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese NAP-GYŰJTŐ Kft

113-2013 2013 évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27-2013 határozat visszavonása

114-2013 Vaskor Imre kérelme autóbusz parkolás

115-2013 Jamriska Imréné bérleti díj csökkentés iránti kérelme

116-2013 Kovács Antal földterület felajánlása

117-2013 Lengyel Attila földterület bérbevétele

118-2013 Pap Albert földterület bérbevétele

119-2013 Széles Imre földterület bérbevétele

120-2013 Molnár Istvánné részére Közszolgálati Díj adományozása

121-2013 Komp felújítására pályázat benyújtása

122-2013 Kotrógép beszerzésre szállítási szerződés kötése a TERRA Hungária Építőgép Kft-vel

123-2013 Nagymajori ingatlan vásárlására tárgyalások lefolytatása

124-2013 Nemzeti Földalapba tartozó önkormányzati vagyonkezelésbe adott termőföld ingatlan hasznosítása

125-2013 Holdsugár Szociális Szövetkezet létrehozása

126-2013 Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére pályázat benyújtása

127-2013 Önk gazdálkodásának I félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

128-2013 Közbeszerzési Terv módosítása

129-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratot módosító okirat elfogadása

130-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde egységes alapító okirat elfogadása

131-2013 Kom Szolg Szerv intézményvezetői beosztásának ellátására pályázati kiírás elfogadása

132-2013 Oláh Lajos kinevezése Kom Szolg Szervezet megbizott vezetőjeként

133-2013 Fekete István Ált Iskola 2012-2013 II féléves szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadása

134-2013 Fekete István Ált Iskola tanév előkészítéséről szóló beszámoló elfogadása

135-2013 Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása HHT 98 Kft

136-2013 Ingatlanértékesítés Kapus József részére

137-2013 Információs pont létrehozása TIGÁZ Zrt

138-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

139-2013 Önk és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztató tudomásul vétele

140-2013 ÖNHIKI pályázat benyújtása

141-2013 Egyek Önkormányzati Tűzoltósűg működési támogatás kiegészítésére forrás biztosítása

142-2013 Bagdi Sándor alpolgármester tiszteletdíj emelése

143-2013 Losonczi János alpolgármester tiszteletdíj emelése

144-2013 Vásári-Orosz Andrea részére illetménypótlék megállapítása

145-2013 Bérlakás kijelölése Kigler István részére

146-2013 Grézné Bukholcz Andrea

147-2013 Térfigyelő rendszer kialakítása CASystem Facility Ker és Szolg Kft ajánlatának elfogadása

148-2013 Hozzájárulás a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet ügyvezető elnöki tisztség ellátására

149-2013 Tiszacsegei Szociális Szövetkezet Alapszabályának elfogadása

150-2013 Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önk Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

151-2013 Kötelezettségvállalások előkészítésének és a szállítói tartozások kezelésének rendjéről szóló szabályzat elfogadása

152-2013 Intézkedési Terv elfogadása a költségvetési hiány csökkentésére

153-2013 Reorganizációs program elfogadása

154-2013 Létszámgazdálkodási intézkedés a Polgármesteri Hivatalban

155-2013 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás 2014

156-2013 Szállítói állományról szóló tájékoztató elfogadása

157-2013 Varga Imréné ingatlan felajánlásának elfogadása

158-2013 Tar Gyuláné Tisza u 78 szám alatti ingatlanának megvásárlása

159-2013 Simon János részére földterület bérbeadása

160-2013 Polgármesteri Jelentés elfogadása

161-2013 Támogatásmegelőlegező hitel felvétele a térfigyelőrendszer kialakításához OTP-től

162-2013 Tulajdonosi hozzájárulás kérése közcélú erőátviteli kábelhálózat létesítéséhez

163-2013 Lakatos Gyuláné kérelmének elutasítása

164-2013 Településrendezési eszközök 2013 évben kezdődő módosítása

165-2013 Településfejlesztéssel és rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai

166-2013 Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz saját erő biztosítása

167-2013 Önkormányzat III negyedéves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

168-2013 Önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciójának elfogadása

169-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde nevének megváltoztatása

170-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosításának elfogadása

171-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat egységes szerkezetének elfogadása

172-2013 Veszélyes hulladék összegyűjtésére és elszállítására szerződés kötés a Remondis Szolnok Zrt-vel

173-2013 Tagok delegálása Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába

174-2013 Nagymajori ingatlanok megvásárlása téli és egyéb értékteremtő startmunka program keretében

175-2013 Szállítói állományról szóló tájékoztató elfogadása

176-2013 Tanyagondnoki Szolgálat pályázatának benyújtása mikrobusz beszerzésére

177-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

178-2013 Központi Orvosi Ügyelet dolgozói részére ünnepnapi díjemelés bevezetése

179-2013 Dr Gáts Ügyvédi Irodával keret-megállapodás kötése

180-2013 Dr. Kolozsvári Rudolf kardiológiai magánrendelésével kapcsolatos döntéshozatal

181-2013 Kun István részére ingatlan értékesítés

182-2013 Szociális célú tűzifa beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása

183-2013 Temető használatának rendjéről szóló rendelet-tervezet elfogadása

184-2013 Szociális parcella és szociális temetkezési hely kijelölése

184-2013 Szociális parcella kijelölését tartalmazó térkép

185-2013 Közbeszerzési terv elfogadása

186-2013 Belső ellenőrzési terv 2014 évi melléklet

186-2013 belső ellenőrzési terv elfogadása 2014 évi

186-2013 Belső ellenőrzési tervhez 2014 év kockázatelemzés

187-2013 Kom Szolg Szerv intézényvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírás

188-2013 Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Családtámogató és Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolójának elfogadása

189-2013 Polgármesteri Hivatal 2013 októberében végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

190-2013 Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

191-2013 Polgárőr Közhaszú Egyesület gépjármű beszerzésének támogatása

192-2013 Önk és Intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztató elfogadása

193-2013 Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel Szőllősi Krisztián

194-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

195-2013 Iskolai felvételi körzet véleményezése

196-2013 OTP Bank Nyrt-vel folyószámlahitel szerződés megújítása

197-2013 OTP Bank Nyrt-vel támogatás-megelőlegező hitel hosszabbítása

198-2013 Együttműködési megállapodás szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítására

199-2013 Káplár Sándorné tulajdonát képező vagyontárgyak megvásárlása

200-2013 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadása

201-2013 KT határozat módosítása 161-2013

202-2013 KT 2014 I félévi munkaterve

203-2013 Városi rendezvénynaptár tervezet 2014 évi

204-2013 Városi rendezvények értékeléséről szóló beszámoló elfogadása

205-2013 Szállítói állományról szóló tájékoztató elfogadása

206-2013 Ingatlanértékesítés Kónyáné Nagy Andrea részére

207-2013 Közbeszerzési eljárás nyertesének a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt elfogadása

208-2013 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszámelőirányzatának és munkaköreinek módosítása

209-2013 Városközpont szabályozási terv elkészítésekor környezeti vizsgálat elkészítésének szükségtelensége

210-2013 1 melléklet vélemények összegzése

210-2013 2 melléklet_Szabalyozas_mod_kp_Tiszacsege_2013

210-2013 Városközpont Szabályozási Terv módosítás véleményezési szakaszának lezárása