2020. July 09., Thursday| Lukrécia, Veronika, Hajnalka
Igazgatási szünet a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2020. (I. 30.) KT. számú határozatával a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban 2020. július 20. napjától 2020. július 31. napjáig tartó igazgatási szünetet rendelt el, mely időszak alatt az ügyfélfogadás szünetel.
Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A kezelés pontos időpontja: 2020. július 7. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. július 8-9. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
A lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése
Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség (OTF) a lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése céljából online felületen kitölthető interaktív tűzvédelmi teszteket készített, illetve továbbiakat készít.
E.ON üzemszünet értesítő
Tájékoztatjuk önöket, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.
Összefogással a gyermekekért, a Kárpát-medencei magyarságért
Kérjük, csatlakozzon Ön is a Magyar Örökség díjas programhoz, a búzagyűjtéshez, mely idén, Trianon után száz évvel, immár tizedik alkalommal kerül meghirdetésre!
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás szüneteléséről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy áramszünet miatt a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban 2020. július 2. napján (csütörtökön) az ügyfélfogadás szünetel.
Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2020." program indításáról
A 2013-2019-es évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2020" elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítanak. 
Afrikai sertéspestis miatt szigorúan korlátozott terület bővítését elrendelő határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva meghozták az alábbi határozatot:....
E.ON üzemszünet értesítő
Tájékoztatjuk önöket, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.
Tájékoztatás a földi szúnyoggyérítésről
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
E.ON üzemszünet értesítő
Tájékoztatjuk önöket, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.
Lakossági fórum meghívó
2020. június 23-án (kedden) 17:00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Szolgáltató Csarnokban (4066 Tiszacsege, Fő utca 43-45.)
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet pályázatot hirdet sírásó munkakör betöltésére
Kijelölt sírhely kiásása,behantolása,temetés után a sírok közötti hely rendberakása. Halottszállításban való közreműködés, halott elhelyezése hűtőbe. Temetési szertartáson való aktív részvétel (ravatalozás, a halott szállító járműbe történő elhelyezése, virágok, koszorúk kiszállítása). Temető területén fűnyírás, szemételtakarítás, téli hónapokban hóeltakarítás, síkosságmentesítés.
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet pályázatot hirdet vízkezelő munkakör betöltésére
Medencék karbantartása, javítása, tisztítása, megfelelő hőfokú vízzel való ellátása. A medencék állagának megőrzéséhez szükséges javítási munkák elvégzése. A strand területén karbantartási feladatokban való közreműködés (fűnyírás, szemételtakarítás, téli hónapokban hóeltakarítás, síkosságmentesítés).
E.ON üzemszünet értesítő
Áramszünet helye: Tiszacsege-Nagymajor teljes település. Ideje: 2020.06.19., 09:00-16:00 óra között
Tájékoztatás a Magyar Falu program keretein belül megújult Központi Ügyelet és orvosi rendelőjéről
2020. június 11-én (csütörtökön) 14:00 órai kezdettel átadásra kerül a Magyar Falu program keretein belül megújult Fő utca 42. szám alatt található Központi Ügyelet és orvosi rendelő.
Afrikai sertéspestis miatt szigorúan korlátozott terület bővítését elrendelő határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi határozatot:....
Felhívás a villamos hálózatok környezetének tisztántartására
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. felhívja az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket- ideértve a természetes- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat- a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.
E.ON üzemszünet értesítő
Áramszünet ideje: 2020.07.02., 09:30-16:00 óra között
Tájékoztatás a helyi önkormányzati választás óta eltelt időszak alatti első nyertes pályázatról
Döntés született a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázatban.

Soros Képviselő-testületi ülés 2019. november 28.

Created at: 2 months ago | Updated at: 2 months ago

Ülés dátuma: 2019. november 28.
Testület: Képviselő-testület
Testület típusa: Helyi önkormányzat
Ülés típusa: Testületi ülés    
Videó: VIDEÓ LINK MEGNYITÁSA

 


Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. november 28-án du. 16:00 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.) – tartja.

Napirendi pontok

 • Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/19 nevelési évről szóló szakmai beszámolója
 • Ea.: Bárdos Tiborné intézményvezető
  • Városi rendezvények értékelése
    
 • Ea.: Kisné Bolacsek Rita
  • A 2020. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása
  • Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
    
 • Ea.: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
  • Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának felülvizsgálata
  • Tiszacsege Termálstrand, Holdfény Kemping, szálláshelyek szolgáltatási díjainak felülvizsgálata
  • a közterületi használati díjak meghatározásáról
  • Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbe adott földterületek bérleti díjainak megállapítása
  • Az Önkormányzat tulajdonában lévő, strandfürdő területén bérbe adott földterületek és helyiségek bérleti díjainak meghatározásáról.
  • Az Önkormányzat által, építési-, Tisza-parti, valamint a köztemető területén virágárusító pavilon elhelyezésére bérbeadott területek bérleti díjainak felülvizsgálatára
  • a piacokon és vásárokon alkalmazandó helyhasználati és helypénz díjtételeinek változásáról
  • A Tiszacsegei Köztemetőben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak, a temetőfenntartási hozzájárulás díjának és a temetőbe való behajtás díjának felülvizsgálata
    
 • Ea.: Kőszegi János intézményvezető
  • Változási vázrajzok és megkeresés megküldése ROP területrendezés tárgyában (Magyar Közút szerződés)
  • Szilágyi Sándor eszközeinek értékének megállapítása.
    
 • Ea.: Fekete Gergő polgármester
  • Első ingatlanhoz jutók támogatására helyi rendelet megalkotása a jövő évi költségvetésbe betervezve
  • Határozat visszavonása 9,5 millió Ft hitel felvételéről
  • A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása az e-mail címek és a hivatalos közösségi oldal kapcsán
  • Közvilágítás bekötési igények megvalósítása (Ipar utca, Templom utca zugai)
  • Felkészülés a téli időjárási viszontagságokra (várható hóhelyzetre)
  • Dr. Gadóczi István székhelymódosításának megtárgyalása
  • Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
  • A Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadása
  • Képviselő-testület 2020. év I. félévi munkatervének elfogadása
  • Polgármesteri jelentés
  • Balogh Jánosné 4066 Tiszacsege, Báthori utca 3. szám alatti lakos tulajdonában lévő 602 helyrajzi számú ingatlanrész megvásárlásának újratárgyalása
  • Javaslat 2020. évi járási startmunka mintaprogramok indítására
  • Különfélék

Zárt ülés:

 • Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság további tagjainak megválasztása
 • Költségalapon meghatározott bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
 • Közalkalmazott áthelyezése a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet állományába

 


Tiszacsege, 2019. november 22.

Tisztelettel:
Fekete Gergő
polgármester